άδειες

Κατάταξη μηχανημάτων έργου

14012013
Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α ́ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α ́ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α ́ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος.
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ