Χειριστές

Κατάταξη μηχανημάτων έργου

14012013
Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α ́ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α ́ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α ́ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος.
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ

Θέματα εργαζομένων στην ΕΡΓΩΝΙΑ Α.Ε.

Την Παρασκευή 01.06.2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Εργατικού Κέντρου Μήλου με τα πρωτοβάθμια σωματεία των Μηχανοτεχτιτών Μήλου και Χειριστών Μήλου για θέματα που αφορούν τους εργαζομένους στην ΕΡΓΩΝΙΑ Α.Ε.