Σωματείο Χειριστών Μήλου

Νέο ΔΣ στο Σωματείο Χειριστών Μήλου

03022013
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Χειριστών Μήλου έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Τούρλος Παναγιώτης του Σαράντου

Αντιπρόεδρος : Γενναδόπουλος Σταμάτης του Γεωργίου

Γ. Γραμματέας : Ψαθάς Νικόλαος του Γεωργίου

Ταμίας : Πουλάκης Σταμάτης του Αντωνίου

Μέλος : Μαυρογιάννης Γεώργιος του Ευαγγέλου