Συνέλευση

Συνεύλευση Μηχανοτεχνητών Μήλου

Συνεύλευση Μηχανοτεχτιτών Μήλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μηχανοτεχνητών Μήλου σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 8 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 το απόγευμα,στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Μήλου στον Τριοβάσαλο         

Μ Ε   Θ Ε Μ Α Τ Α :

  • Έγκριση Απολογισμού έτους 2012.

  • Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013.

  • Συζήτηση και απόφαση για τις τελευταίες εξελίξεις στα εργασιακά θέματα.

  • Ερωτήσεις – Επερωτήσεις .

 

 

     Καλούμε όλους τους συνάδελφους στη γενική συνέλευση, για να συζητήσουμε όλα τα παραπάνω θέματα και να αποφασίσουμε για την περαιτέρω πορεία μας και τη στάση μας στις εξελίξεις που έρχονται, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και των συμφερόντων του κλάδου.
     Προβλεπόμενη ώρα λήξης Γενικής Συνέλευσης  9:00 μ.μ.  .  

Γενική Συνέλευση σωματείου Μηχανοτεχνιτών Μήλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μηχανοτεχτιτών Μήλου σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00΄ το βράδυ, στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Μήλου στον Τριοβάσαλο         

Μ Ε   Θ Ε Μ Α Τ Α :

  • Έγκριση Απολογισμού έτους 2011.

  • Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2012

  • Κατάρτιση ψηφοδελτίου που θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου.

  • Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στα εργασιακά θέματα.

  • Συζήτηση και απόφαση για διάφορα θέματα που απασχολούν τον κλάδο του Σωματείου μας.

  • Ερωτήσεις – Επερωτήσεις .

 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
 

     Καλούμε όλους τους συνάδελφους στη γενική συνέλευση, για να συζητήσουμε όλα τα παραπάνω θέματα και να αποφασίσουμε για την περαιτέρω πορεία μας και τη στάση μας στις εξελίξεις που έρχονται, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και των συμφερόντων του κλάδου. Ζητάμε από όλα τα μέλη να προσέλθουν στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 19/2/2012 για να εκλεγεί σωστή και αντιπροσωπευτική Διοίκηση στο Σωματείο μας.