Σεμινάριο

Σεμινάριο στο Εργατικό Κέντρο Μήλου

Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στο Εργατικό Κέντρο Μήλου από 20 έως 22 Απριλίου 2012 με θέμα “Μεταβολές και αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και δικαιώματα των εργαζομένων.”
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με κεντρικό ομιλητή από την νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι διοικήσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων Μήλου.

IMG_0478