Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Pasted Graphic
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Δελτίο Τύπου - Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Δημόσια Πρόσκληση
Φ.Ε.Κ
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης
Φόρμα Ηλεκτρονικής Αίτησης 
Tηλέφωνα επικοινωνίας :
Πληροφορίες για θέματα συμπλήρωσης των αιτήσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 210 9989212, 210 9989857, 210 9989116, 210 9989106, 210 9989186, 2109989182, 2109989143, 2109989060.
Πληροφορίες
ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 210 9989087 , 2109989762
από 08:00 - 14:00 όλες τις Εργάσιμες Ημέρες.