Προεδρικό Διάταγμα

Καθορισμός ειδικοτήτων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Pasted Graphic
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ