Μπάρλος

S&B: "Πράσινο φως" για την εισφορά του κλάδου βωξίτη σε θυγατρική

Pasted Graphic
Την απόσχιση του κλάδου βωξίτη της Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (S&B) και την εισφορά του στην Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος – Γ.Λ. Μπάρλος Α.Β.Ε.Μ.Ε. (ΒΕ), θυγατρικής κατά 100% της S&B, αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών στις συνεδριάσεις τους την 18/12 και 28/12.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόσχιση αυτή αποτελεί εσωτερική αναδιάρθρωση η οποία εξυπηρετεί τον εξορθολογισμό της δομής του ομίλου και δεν θα επηρεάσει τα μεγέθη του.
Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ισολογισμού ορίσθηκε η 31/12/2012, ενώ η απόσχιση και εισφορά του κλάδου βωξίτη της S&B θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν.2190/1920.
Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας οικονομικής χρήσης του 2011, ο κύκλος εργασιών του αποσχιζόμενου κλάδου αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 30% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου, συγκεκριμένα 7,2%.
Συνεπώς, η απόσχιση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χ.Α. για έκδοση πληροφοριακού σημειώματος.

Πηγή:www.capital.gr

Δείτε ποιοι απαρτίζουν το ΔΣ Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος – Γ.Λ. Μπάρλος Α.Β.Ε.Μ.Ε από
εδώ