ΕΡΓΩΝΙΑ

Θέματα εργαζομένων στην ΕΡΓΩΝΙΑ Α.Ε.

Την Παρασκευή 01.06.2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Εργατικού Κέντρου Μήλου με τα πρωτοβάθμια σωματεία των Μηχανοτεχτιτών Μήλου και Χειριστών Μήλου για θέματα που αφορούν τους εργαζομένους στην ΕΡΓΩΝΙΑ Α.Ε.