ΔΕΗ

Στελέχωση της ΔΕΗ Μήλου με προσωπικό

ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ
To Εργατικό Κέντρο Μήλου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην κλιμακούμενη, τα τελευταία χρόνια, αποδυνάμωση του ΑΣΠ Μήλου και των υποπρακτορείων Μήλου και Κιμώλου και σε οποιοδήποτε περαιτέρω επιχειρούμενο σχεδιασμό για την υποβάθμισή τους.

Το Εργατικό Κέντρο Μήλου λαμβάνοντας υπόψη ότι :

  ΖΗΤΑΕΙ

  Από τη διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ (θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε.), αφενός να αναθεωρήσει οποιονδήποτε σχεδιασμό που ενδεχόμενα περιλαμβάνει την υποβάθμιση του ΑΣΠ Μήλου και των υποπρακτορείων Μήλου και Κιμώλου και αφετέρου να ενεργήσει άμεσα και έμπρακτα για τη στελέχωση με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό προκειμένου να παρέχουν στο μέγιστο βαθμό, την εξασφάλιση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους κατοίκους των νησιών μας.

  Επιστολή ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ για τον σταθμό της ΔΕΗ στην Μήλο

  Επιστολή απέστειλε το ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ προς την Διοίκηση της ΔΕΗ για τα προβλήματα στο ΑΣΠ Μήλου.
  Στην επιστολή αναφέρει :
  Κύριε ∆ιευθυντά,
  Στις 14 Μάη πραγματοποιήθηκε επίσκεψή μας στους εργασιακούς χώρους του ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ και συζήτησε με τον ∆ιευθυντή του Σταθμού κ. Φ. Καμπανό. Θέλουμε πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθεια του ∆ιευθυντή του Σταθμού ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας που εργάζονται εκεί και να συζητήσουμε τα προβλήματά τους.
  Από την επίσκεψή μας αναδείχτηκαν προβλήματα όπως :
  1. Η έλλειψη προσωπικού. Όπως θα γνωρίζετε στον σταθμό μας εργάζονται 22 συνάδελφοι αριθμός ελάχιστος για τις ανάγκες του ΑΣΠ. Στο οργανόγραμμα του Σταθμού για το έτος 2006 φαίνεται - από την ίδια την ∆ιεύθυνσή σας - αναγκαίος ο αριθμός των 61 εργαζομένων. Από τότε μέχρι τώρα η εγκατεστημένη ισχύς σχεδόν διπλασιάστηκε και ο αριθμός των εργαζομένων υποδιπλασιάστηκε ! Παράγωγα της πολύ μεγάλης έλλειψης προσωπικού, η απώλεια τεχνογνωσίας, η ανεπαρκής κάλυψη των αναγκών της βάρδιας και της συντήρησης, η ελλιπής εκπαίδευση των συναδέλφων και η αύξηση του επαγγελματικού κινδύνου.
  Οι ανάγκες πρέπει να καλυφθούν με τακτικό προσωπικό και προσωρινά με οκτάμηνες συμβάσεις. Η σημερινή πραγματικότητα μαρτυρά την ανεπαρκή προετοιμασία σας για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Ζητάμε να μας ενημερώσετε σύντομα για το πότε και πως θα καλύψετε τις ανάγκες προσωπικού που υπάρχουν.
  2. Θέματα ΥΑΕ
  . Η μεγάλη έλλειψη τήρησης των υποχρεώσεων που θέτει η υπάρχουσα νομοθεσία δημιουργεί περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα :
  • Ανεπαρκής κάλυψη του χώρου από υπηρεσίες Τ/Α λόγω των υποχρεώσεων που ο συνάδελφος έχει στον ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ όπου και είναι προϊστάμενος. Ο ίδιος συνάδελφος είναι Τ/Α και στον Σταθμό που προΐσταται και στους ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ και ΚΥΘΝΟΥ ( ! ). Η ανάθεση όλων αυτών των καθηκόντων στον ίδιο συνάδελφο, οδηγεί στην ουσιαστική κατάργηση του Τεχνικού Ασφάλειας για όλους τους αναφερόμενους εργασιακούς χώρους.• Έλλειψη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει από το 1996 και δυστυχώς ακόμα δεν την τηρείται.
  • Έλλειψη Γιατρού Εργασίας. Υποχρέωση που υπάρχει από το 1986 και ακόμα δεν εκπληρούται.
  • Με βάση τον καταμερισμό για τα ΤΕΣ από την ∆ΕΗ, το προσωπικό του ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ και όλων των ΤΣΠ που υπάγονται σε αυτόν, καλύπτονται από το ΤΕΣ/∆ΠΑΝ της έδρας. Εν τούτοις δεν επιτρέψατε την συμμετοχή τους στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα. Αντιθέτως το προσωπικό της ∆ιανομής, συμμετείχε για την εκλογή του ΤΕΣ/∆ΠΝ.
  • Παρόλο που οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο άλλοι είναι ενταγμένοι στα ΥΒΑΕ και άλλοι όχι.
  • Τέλος, παρόλο που δεν μιλήσαμε με το προσωπικό εργολάβου που έχει την φύλαξη εν τούτοις έχουμε πληροφορίες πως καταστρατηγούνται στοιχειώδη δικαιώματά τους πχ κάλυψη των αναγκών τους στην θεματολογία της Υ&ΑΕ.
  Ζητάμε να μας ενημερώσετε σύντομα για το πώς και πότε θα εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία Υ&ΑΕ.
  Κύριε ∆ιευθυντά,
  Η ΕΤΕ/∆ΕΗ δεν πρόκειται να απεμπολήσει τα δικαιώματα των μελών της αλλά και όλων των εργαζομένων στον ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ. Πριν όμως προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα θέλαμε να μάθουμε από εσάς, πως εσείς πιστεύετε ότι θα λύσετε τα προβλήματα που αναφέρουμε παραπάνω και πότε. Ελπίζουμε σύντομα σε απάντησή σας.
  Με Εκτίμηση για την ΕΤΕ/∆ΕΗ
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΓΓ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤ

  Πηγή
  http://www.ete-dei.gr