Γραμμή ζωής

Τηλεφωνική γραμμή για γυναίκες από την ΓΣΕΕ

GSEE

Η γραμμή 801-110-1900 απευθύνεται στις γυναίκες
Είναι πανελλαδικής εμβέλειας, λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 έως τις 19:00 στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κεντρικής Δομής Ισότητας της Γ.Σ.Ε.Ε. και παράλληλα υποστηρίζεται από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (Κ.Π.Ε.Α.).
Η τηλεφωνική γραμμή παρέχει έγκυρη και άμεση πληροφόρηση σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα και πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη συνδικαλιστικών δράσεων με σκοπό την, κατά το δυνατόν, έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.