Ανεργία

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Pasted Graphic
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Δελτίο Τύπου - Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Δημόσια Πρόσκληση
Φ.Ε.Κ
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης
Φόρμα Ηλεκτρονικής Αίτησης 
Tηλέφωνα επικοινωνίας :
Πληροφορίες για θέματα συμπλήρωσης των αιτήσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 210 9989212, 210 9989857, 210 9989116, 210 9989106, 210 9989186, 2109989182, 2109989143, 2109989060.
Πληροφορίες
ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 210 9989087 , 2109989762
από 08:00 - 14:00 όλες τις Εργάσιμες Ημέρες.

Πρόγραμμα για ανέργους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ: ΚΟΧ: 5.310/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κoινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Το ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο νομό Κυκλάδων, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013), διάρκειας έως πέντε (5) μηνών μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ειδικότητες: ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, ΔΕ Διοικητικοί , ΠΕ ή ΔΕ Εμψυχωτές, ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Φροντιστές Καλλιτεχνικών & Πολιτιστικών εκδηλώσεων, ΤΕ ή ΔΕ Βιβλιοθηκονόμοι, ΔΕ Φύλακες, ΔΕ Διοικητικοί, ΥΕ Εργάτες Γενικών καθηκόντων (πρασίνου), ΔΕ Σχολικοί Τροχονόμοι και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: Δήμος Σικίνου 10 ωφελούμενοι, Δήμος Μυκόνου 20 ωφελούμενοι, Δήμος Σερίφου 15 ωφελούμενοι, Δήμος Πάρου 40 ωφελούμενοι, Δήμος Μήλου 20 ωφελούμενοι, Δήμος Ιητών 15 ωφελούμενοι, Δήμος Φολεγάνδρου 10 ωφελούμενοι, Δήμος Ανάφης 15 ωφελούμενοι, Δήμος Αντιπάρου 10 ωφελούμενοι.
Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής


  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ 1 και να την υποβάλουν μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Περιφερειακό Κυκλάδων, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ, Ανδρέα Κάργα 62, Ερμούπολη 84100 Σύρος, Υπόψη Κονιτοπούλου Λία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου www.inegsee.gr, γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).


  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,
  από 23 Απριλίου έως και 2 Μάιου 2012


  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 22810-85306, 81692, ή στα Γραφεία του Δικαιούχου. Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων εργασίας και των ειδικοτήτων ανά Συμπράττοντα Φορέα, καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων, στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ του νομού Κυκλάδων και στα γραφεία του Δικαιούχου.


  Έγκλημα (εργατικού) πάθους και τιμής

  Σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ο χώρος εργασίας έχει σχεδόν μετατραπεί σε πολεμικό μέτωπο, με απολυμένους υπαλλήλους να πυροβολούν όλο και πιο συχνά συναδέλφους τους ή εργοδότες. Η ανθρωποκτονία σήμερα είναι το τρίτο στη σειρά αίτιο θανάτου μέσα στο χώρο εργασίας», έγραφε ο Τζέρεμι Ρίφκιν το 1995 (Το τέλος της εργασίας). Και αν αυτά συνέβαιναν προ κρίσης, στην ευημερούσα Αμερική, κατανοεί κανείς σήμερα τι ανέμους έχουν σπείρει οι μνημονιακές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, τι θύελλες θα θερίσει η ελληνική κοινωνία. Τα εγκλήματα ερωτικού «πάθους και τιμής» παραχωρούν τη θέση τους στις αυτοκτονίες και στα εγκλήματα για τη χαμένη τιμή της εργασίας, για τη χαμένη τιμή και αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

  Ο «ένοπλος άνεργος» της Κομοτηνής πήρε την κυνηγετική καραμπίνα του, εισέβαλε στο εργοστάσιο απ’ όπου είχε απολυθεί, τραυμάτισε δύο, κράτησε ομήρους άλλους τρεις. Στόχος της αστυνομίας και των ειδικών διαπραγματευτών, έλεγαν οι ειδήσεις, είναι η εξουδετέρωση του ενόπλου «διά της εξαντλήσεως» – όχι των πυρομαχικών του, αλλά της αντοχής του.

  Εξαίρεση, μεμονωμένη περίπτωση, άτομο που όσο ήταν υπάλληλος, «επεδείκνυε ασταθή, ανάρμοστη και ασταθή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας; Μόνο που οι «ειδικές περιπτώσεις» δεν είναι και τόσο ειδικές, και ας εκφράζονται με ξεχωριστούς κάθε φορά τρόπους.

  «Ποιο είναι το αίτημά σας;» ρωτούν τον «ένοπλο άνεργο» οι δημοσιογράφοι που συνομιλούν τηλεφωνικά μαζί του.

  «Να με ξανακάνουν άνθρωπο, να ξαναγίνω άνθρωπος», απαντά. Και, όπως εξηγεί, άνθρωπο δεν σε κάνει η δουλειά με 400 ευρώ το μήνα. «Εννιά μήνες τώρα αισθάνομαι ζώο»...
  Περίπου 15 λεπτά διαρκεί η συγκλονιστική τηλεφωνική εξομολόγηση –και όχι παραλήρημα– αυτού του ανθρώπου που θέλει να ξαναγίνει άνθρωπος, ένα ηχητικό τεκμήριο του σύγχρονου τρόμου και της αθλιότητας και το οποίο ούτε ο καλύτερος θεατρικός συγγραφέας δεν θα μπορούσε να το συλλάβει. Και το σκηνικό, ένα νεκροταφείο εργοστασίων, μια Βιομηχανική Ζώνη του λυκόφωτος...
  Οι τίτλοι τέλους έπεσαν. Το συμβάν «ομηρία στην Κομοτηνή» έληξε με δύο ελαφρούς τραυματισμούς. Ένας άνθρωπος που ήδη ένιωθε τελειωμένος, αποκτηνωμένος, νεκροζώντανος, έγινε δυο φορές τελειωμένος, όμως εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι και απολυμένοι ακροβατούν στο τεντωμένο σχοινί της αυτοκαταστροφής.

  Πηγή :
  http://www.prin.gr/2012/03/telosagoras0403.html#more