Εκδίκαση αγωγής σε βάρος πρώην ταμία του Εργατικού Κέντρου Μήλου

tribunal
Ο πρώην ταμίας του Εργατικού Κέντρου Μήλου (ΕΚΜ), Σταμάτης Πουλάκης, ζήτησε με επιστολή του να του χορηγηθούν από το Εργατικό Κέντρο αντίγραφα όλων των παραστατικών εξόδων (αποδείξεις, τιμολόγια κλπ) του ΕΚΜ, τα οποία αφορούν σε εξοφλήσεις υποχρεώσεων και λογαριασμών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Ταμίας του Εργατικού Κέντρου προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει στην εκδίκαση της αγωγής που ασκήθηκε σε βάρος του από το ΕΚΜ.
Το αίτημά του έγινε μόλις 3 ημέρες πριν την εκδίκαση της αγωγής, έτσι ώστε η γραμματεία του Εργατικού Κέντρου Μήλου, που αποτελείται από ένα μόνο άτομο δεν ήταν σε θέση να του χορηγήσει έναν τόσο μεγάλο όγκο εγγράφων εντός ενός τριημέρου πριν από την εκδίκαση τής εις βάρος του αγωγής. Εξάλλου, το ΔΣ του ΕΚΜ είναι σε αδυναμία σύγκλισης προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί της αιτήσεως του πρώην ταμία διότι μόνον δύο από τα μέλη του ΔΣ βρίσκονται κατά το συγκεκριμένο τριήμερο στην Μήλο.
Μπορείτε να διαβάσετε το αίτημα του πρώην Ταμία και την απάντηση των δύο μελών του ΔΣ που βρίσκονταν στην Μήλο κατά το εν λόγω τριήμερο εδώ.