ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

notioaigaio

Διαβάστε εδώ την ενημέρωση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για νέα παράταση καταληκτικών προθεσμιών αντικατάστασης (αντιστοίχισης ) παλαιών επαγγελματικών αδειών ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης. Αφορά άδειες υδραυλικών - συγκολλητών - ψυκτικών - πρακτικών μηχανικών - χειριστών μηχανημάτων έργου - τεχνιτών καύσης - συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και άλλα.