ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕΗ

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως διαβαστεί η παρούσα επιστολή στο δημοτικό συμβούλιο στις 17/09/2016.
Στην δέκατη τέταρτη συνεδρίαση (έκτακτη) δημοτικού συμβουλίου Μήλου στις 26/08/2016 με θέμα τη “λειτουργία του βιολογικού”, ακούστηκε από το Δήμαρχο στο δημοτικό συμβούλιο, όπως και σε όλο το νησί μέσω ραδιοφώνου, τα κάτωθι:
Διαβάστε εδώ την επιστολή