Γιατροί του Αιγαίου

Από την Τετάρτη 13 Ιουνίου έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 θα εξετάζουν, δωρεάν, κατόπιν ραντεβού οι «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», Π.Α.Γ.Ν.Η.  στο Κέντρο Υγείας Μήλου.

Οι ειδικότητες είναι οι παρακάτω:

 • Γαστρεντερολόγος
 • Γυναικολόγος
 • Δερματολόγος
 • Ενδοκρινολόγος
 • Καρδιολόγος
 • Κυτταρολόγος
 • Ορθοπεδικός
 • Ουρολόγος
 • Οφθαλμίατρος
 • Παιδοορθοπεδικός
 • Πνευμονολόγος
 • Χειρούργος-Χειρούργος Μαστού
 • Ψυχίατρος
 • ΩΡΛ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κλείσουν ραντεβού στους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς: 22 873 60 000 - 22 873 60 001 - 22 873 60 030.

Κοινωφελής εργασία

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, που είχε ανασταλεί,
συνεχίζεται  μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος,
δηλαδή 7 ημερών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της πρόσκλησης της ΕΥΔ και τις
οδηγίες που έχουν δοθεί.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει από τις 5 Ιουνίου και
ως τις 11 Ιουνίου 2012.
Δείτε την σχετική εγκύκλιο
εδώ

Συνάντηση με S&B

Την Τρίτη 29.05.2012 έγινε συνάντηση του ΕΚΕ Μήλου με τους εκπροσώπους της S&B κύριο Τζίτζο Σπύρο και κυρία Μπαρλμπάνη Ελένη.
Στην συνάντηση ήταν παρών και εκπρόσωποι από τα πρωτοβάθμια σωματεία.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν :
 • Ενημέρωση σχετικά με της φήμες για την αλλαγή έδρας της S&B
 • Ενημέρωση για την νέα εξορυκτική περίοδο
 • Κλαδικές συμβάσεις
 • Θέματα εργολάβων στην S&B
 • Τρόπος υπολογισμού του πριμ
 • Συμπεριφορά εργοδηγών
 • Θέματα ορυχείων

Θέματα εργαζομένων στην ΕΡΓΩΝΙΑ Α.Ε.

Την Παρασκευή 01.06.2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Εργατικού Κέντρου Μήλου με τα πρωτοβάθμια σωματεία των Μηχανοτεχτιτών Μήλου και Χειριστών Μήλου για θέματα που αφορούν τους εργαζομένους στην ΕΡΓΩΝΙΑ Α.Ε.

Επιστολή ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ για τον σταθμό της ΔΕΗ στην Μήλο

Επιστολή απέστειλε το ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ προς την Διοίκηση της ΔΕΗ για τα προβλήματα στο ΑΣΠ Μήλου.
Στην επιστολή αναφέρει :
Κύριε ∆ιευθυντά,
Στις 14 Μάη πραγματοποιήθηκε επίσκεψή μας στους εργασιακούς χώρους του ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ και συζήτησε με τον ∆ιευθυντή του Σταθμού κ. Φ. Καμπανό. Θέλουμε πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθεια του ∆ιευθυντή του Σταθμού ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας που εργάζονται εκεί και να συζητήσουμε τα προβλήματά τους.
Από την επίσκεψή μας αναδείχτηκαν προβλήματα όπως :
1. Η έλλειψη προσωπικού. Όπως θα γνωρίζετε στον σταθμό μας εργάζονται 22 συνάδελφοι αριθμός ελάχιστος για τις ανάγκες του ΑΣΠ. Στο οργανόγραμμα του Σταθμού για το έτος 2006 φαίνεται - από την ίδια την ∆ιεύθυνσή σας - αναγκαίος ο αριθμός των 61 εργαζομένων. Από τότε μέχρι τώρα η εγκατεστημένη ισχύς σχεδόν διπλασιάστηκε και ο αριθμός των εργαζομένων υποδιπλασιάστηκε ! Παράγωγα της πολύ μεγάλης έλλειψης προσωπικού, η απώλεια τεχνογνωσίας, η ανεπαρκής κάλυψη των αναγκών της βάρδιας και της συντήρησης, η ελλιπής εκπαίδευση των συναδέλφων και η αύξηση του επαγγελματικού κινδύνου.
Οι ανάγκες πρέπει να καλυφθούν με τακτικό προσωπικό και προσωρινά με οκτάμηνες συμβάσεις. Η σημερινή πραγματικότητα μαρτυρά την ανεπαρκή προετοιμασία σας για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Ζητάμε να μας ενημερώσετε σύντομα για το πότε και πως θα καλύψετε τις ανάγκες προσωπικού που υπάρχουν.
2. Θέματα ΥΑΕ
. Η μεγάλη έλλειψη τήρησης των υποχρεώσεων που θέτει η υπάρχουσα νομοθεσία δημιουργεί περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα :
• Ανεπαρκής κάλυψη του χώρου από υπηρεσίες Τ/Α λόγω των υποχρεώσεων που ο συνάδελφος έχει στον ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ όπου και είναι προϊστάμενος. Ο ίδιος συνάδελφος είναι Τ/Α και στον Σταθμό που προΐσταται και στους ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ και ΚΥΘΝΟΥ ( ! ). Η ανάθεση όλων αυτών των καθηκόντων στον ίδιο συνάδελφο, οδηγεί στην ουσιαστική κατάργηση του Τεχνικού Ασφάλειας για όλους τους αναφερόμενους εργασιακούς χώρους.• Έλλειψη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει από το 1996 και δυστυχώς ακόμα δεν την τηρείται.
• Έλλειψη Γιατρού Εργασίας. Υποχρέωση που υπάρχει από το 1986 και ακόμα δεν εκπληρούται.
• Με βάση τον καταμερισμό για τα ΤΕΣ από την ∆ΕΗ, το προσωπικό του ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ και όλων των ΤΣΠ που υπάγονται σε αυτόν, καλύπτονται από το ΤΕΣ/∆ΠΑΝ της έδρας. Εν τούτοις δεν επιτρέψατε την συμμετοχή τους στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα. Αντιθέτως το προσωπικό της ∆ιανομής, συμμετείχε για την εκλογή του ΤΕΣ/∆ΠΝ.
• Παρόλο που οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο άλλοι είναι ενταγμένοι στα ΥΒΑΕ και άλλοι όχι.
• Τέλος, παρόλο που δεν μιλήσαμε με το προσωπικό εργολάβου που έχει την φύλαξη εν τούτοις έχουμε πληροφορίες πως καταστρατηγούνται στοιχειώδη δικαιώματά τους πχ κάλυψη των αναγκών τους στην θεματολογία της Υ&ΑΕ.
Ζητάμε να μας ενημερώσετε σύντομα για το πώς και πότε θα εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία Υ&ΑΕ.
Κύριε ∆ιευθυντά,
Η ΕΤΕ/∆ΕΗ δεν πρόκειται να απεμπολήσει τα δικαιώματα των μελών της αλλά και όλων των εργαζομένων στον ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ. Πριν όμως προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα θέλαμε να μάθουμε από εσάς, πως εσείς πιστεύετε ότι θα λύσετε τα προβλήματα που αναφέρουμε παραπάνω και πότε. Ελπίζουμε σύντομα σε απάντησή σας.
Με Εκτίμηση για την ΕΤΕ/∆ΕΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΓΓ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤ

Πηγή
http://www.ete-dei.gr