ΙΚΑ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ

aaa1-298x218

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΜΗΛΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 148
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΛΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5931

Μήλος 29 Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 24 Ιουλίου 2015, δημοσιεύθηκε στα ηλεκτρονικά μέσα του νησιού η ψευδής πληροφορία ότι “το Εργατικό Κέντρο της Μήλου και το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ απέσυραν την υποστήριξη τους για την παραμονή του ΙΚΑ στη Μήλο”. Αυτή η ψευδής πληροφορία προέρχεται από τον δήμαρχο Δαμουλάκη, ο οποίος εκτοξεύει πια τη λάσπη με τον ανεμιστήρα.
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου .

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

thermal_stress

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, υπενθυμίζουμε το πλαίσιο οδηγιών για α) την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου, β) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμβάνονται από τους εργοδότες , σε συνδυασμό κατά περίπτωση μέτρα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, γ) τις τεχνικές και οργανωτικές οδηγίες για τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας και δ) τη διενέργεια τόσο προληπτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο.