ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΛΟΥ


DIY-Gift-Packages7
Μετά από το γραπτό σας αίτημα υπ΄αριθμ. πρωτ. 1154/23.1.2015 και αφού εξοφλήσατε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς το Εργατικό Κέντρο Μήλου στις 5/2/2015, σας χορηγούμε τα παρακάτω έγγραφα που μας ζητήσατε επικυρωμένα από Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα για κάθε νόμιμη χρήση:
Διαβαστε το πρωτότυπο έγγραφο

Γενική Συνέλευση Οδηγών

Ανακοίνωση - Πρόσκληση των μελών του Σωματείου Επαγγελματιών Οδηγών σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 6:30’ το απόγευμα.
Διαβάστε ολόκληρη την Πρόσκληση
εδώ.